Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoordeli­jke belegger

Bij columbia threadneedle investments willen we het vermogen van onze cliënten op verantwoorde wijze beheren.

Verantwoord beleggen is een wezenlijk bestanddeel van onze beleggingsfilosofie en -aanpak, evenals onze manier van zakendoen in ruimere zin. Wij zijn van mening dat de beweegredenen voor verantwoord beleggen op lange termijn duidelijk zijn; sterkere economieën en goed geleide of vorderende bedrijven die naar de toekomst kijken, zullen een sterker, duurzamer beleggingsrendement opleveren. Door op verantwoorde wijze te beleggen, kunnen wij voor onze cliënten beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen en -resultaten genereren.

Responsible Investor
Bij Columbia Threadneedle ligt aan de beleggingsaanpak het geloof ten grondslag dat we, door onze inzichten in de diverse aandelenklassen en geografische zones intern te delen, een duidelijker beeld krijgen van het wereldwijde, regionale en lokale beleggingslandschap. Uitgaande van deze kerngedachte werkt ons speciale Governance and Responsible Investment Team sinds 1998 samen met onze beleggingsprofessionals, waardoor de integratie van materiële analyses op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) in het beleggingsproces wordt bevorderd. Deze aanpak ondersteunt niet alleen onze verantwoordelijkheden op het gebied van beheer en monitoring, maar biedt ons ook de mogelijkheid om de risico’s en kansen van bestaande en toekomstige beleggingen af te wegen. Het werk dat wij voor onze cliënten doen, kreeg erkenning op de Pensioni e Welfare Italia awards 2017, waar we werden uitgeroepen tot ESG Asset Manager of the Year.
Columbia Threadneedle onderschrijft de beginselen van verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (Principles of Responsible Investment – PRI) en heeft deze ondertekend. In 2017 ontvingen we voor de EMEA-landen opnieuw de PRI-beoordeling A+ voor onze algemene aanpak. In het VK zijn we ook ondertekenaar van de Stewardship Code.
In ons Beleid voor verantwoord beleggen leggen we uit op welke beginselen we ons baseren, en leggen we uit hoe onze aanpak is gestructureerd, hoe deze in de praktijk werkt en past in en bijdraagt aan onze algemene beleggingsaanpak, -processen en gerelateerde activiteiten op het gebied van gedeeld beheer.

Gedeeld beheer en stemmen per volmacht

Onze benadering van betrokkenheid en stemmen is gebaseerd op samenwerking tussen onze portefeuillebeheerders, onze analisten en ons team voor verantwoord beleggen. Voor deze aanpak kregen onze activiteiten op het gebied van betrokkenheid de beoordeling “zeer aanbevelingswaardig” in een open stemming van Britse managers op de ICSA Awards van 2017. In 2017 namen we deel aan de stemmingen op 1.231 aandeelhoudersvergaderingen, waarbij we op 63% daarvan een tegenstem tegen een of meer besluiten uitbrachten.
Support managment on all items graph
Bron: Columbia Threadneedle Investments, ISS ProxyExchange, 31 december 2017.
In de loop van 2017 stemden we bij 144 ondernemingen uit uiteenlopende landen (meestal over de herverkiezing van de voorzitters van de Benoemingscommissie van de Raad van Bestuur). We kozen voor een eigen aanpak bij stemmingen over genderongelijkheid om het blijvende belang van deze kwestie te benadrukken. Onze aanpak bestond erin uit te maken welke bedrijven ondanks de impact van de Davies Review (2011) in het VK – en soortgelijke initiatieven in vele ontwikkelde landen – geen vooruitgang hadden geboekt in de onevenwichtige talentverdeling tussen mannen en vrouwen, en de bedrijven daarop aan te spreken. In de Davies Review werd aanbevolen dat alle voorzitters van FTSE 350-bedrijven een streefcijfer voor het aantal vrouwen in hun raad van bestuur vaststellen, met als streefcijfer 25% tegen 2015. Er is heel wat vooruitgang geboekt, en daarom richtten we onze aandacht op opvallende achterblijvers.

In 2017 versnelden we de bekendmakingen over onze uitgebrachte stemmen door deze al zeven dagen (voorheen 14 dagen) na de desbetreffende algemene vergaderingen te publiceren. Onze activiteiten op het gebied van stemmen per volmacht vindt u op onze website.

Deelname aan initiatieven binnen de sector

Ons Governance and Responsible Investment Team speelt een vooraanstaande rol in de vertegenwoordiging van de beleggersstem. We zijn selectief in het kiezen van de gebieden waar we participeren, waarbij we ons richten op de gebieden waarvan we geloven dat ze de meeste impact en voordelen hebben voor onze cliënten.
In 2017 zijn we de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord beleggen blijven steunen, vooral via twee initiatieven.
  • We hebben een multidisciplinair team van experts ingezet dat samenwerkt met de UK Advisory Group on Social Impact Investing, waaronder onze Deputy Global CIO, Mark Burgess. Deze door de Britse overheid georganiseerde evaluatie werd opgezet om te bepalen hoe een cultuur van maatschappelijk verantwoord beleggen kon worden bevorderd, en bracht daarover in november 2017 verslag uit.
  • Onze samenwerking met de ICMA werd voortgezet in het kader van de werkgroep die in 2006 de richtlijnen voor sociale obligaties opstelde. De groep publiceerde in juni 2017 een volledige reeks uitgangspunten voor sociale obligaties. Naar aanleiding hiervan werd in november een ongekend aantal obligaties uitgegeven, met drie emissies op 14 november (die van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (ADB), BayernLabo en Cassa Depositi e Prestiti).

Productinnovatie en positieve impact

Dit jaar hebben we onze reeks verantwoorde beleggingsproducten op verzoek van de beleggers verder ontwikkeld. In mei 2017 introduceerden we samen met de op sociaal gebied toonaangevende Europese onderneming INCO onze op Europa gerichte derde Social Bond Strategy.
Naast onze UK Ethical Equity Strategy en onze Low Carbon Workplace Strategy tonen de Social Bond Strategies aan dat we ons steeds meer zijn gaan richten op het ontwikkelen van sociale en duurzame oplossingen voor onze cliënten.