Algemene voorwaarden

Lees deze Belangrijke Informatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het is mogelijk dat de vermelde beleggingsdoelstellingen niet worden behaald. De waarde van uw beleggingen en de inkomsten ervan zijn niet gegarandeerd en kunnen zowel stijgen als dalen. Alle gegeven fondskenmerken zijn interne richtlijnen (i.p.v. limieten en controlemaatstaven). Deze kenmerken maken geen deel uit van de doelstellingen of het beheer van een fonds en kunnen in de toekomst zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Wij wijzen u erop dat Columbia Threadneedle Investments geen beleggingsadvies geeft.

Privacy- & Cookiebeleid

Informatie over het bedrijf

De volgende bedrijven (“Columbia Threadneedle”) die onder het merk Columbia Threadneedle Investment opereren, dragen bij aan en zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:

Columbia Threadneedle Management Limited, ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 00517895, met statutaire zetel te Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. Aan het bedrijf is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (referentienummer 119230).

Columbia Threadneedle Fund Management Limited, ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 02170242, met statutaire zetel te Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. Aan het bedrijf is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (referentienummer 121940).

Columbia Threadneedle Investment Business Limited, ingeschreven in Schotland onder nummer SC151198, met statutaire zetel te Quartermile 4, 7a Nightingale Way, Edinburgh EH3 9EG, Verenigd Koninkrijk. Aan het bedrijf is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (referentienummer 177896).
Columbia Threadneedle REP AM plc, ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 1133893, met statutaire zetel te 7 Seymour Street, London W1H 7JW, Verenigd Koninkrijk. Aan het bedrijf is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (referentienummer 119283).

Columbia Threadneedle Multi-Manager LLP, ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer OC328350, met statutaire zetel te Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. Aan het bedrijf is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (referentienummer 469485).

Thames River Capital LLP, ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer OC310934, met statutaire zetel te Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. Aan het bedrijf is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (referentienummer 426349).

Columbia Threadneedle Netherlands B.V., statutair gezeteld te: Jachthavenweg 109 E, 1081 KM Amsterdam, Nederland. Ingeschreven in Utrecht onder nummer: 08068841 Onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) en de Nederlandsche Bank (“DNB”).

Columbia Threadneedle (EM) Investments Limited, ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 03029249, met statutaire zetel te Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. Aan het bedrijf is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (referentienummer 176763).

Pyrford International Limited, ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 02096061, met statutaire zetel te 7 Seymour Street, London, W1H 7JW, Verenigd Koninkrijk. Aan het bedrijf is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (referentienummer 122137).

Threadneedle Asset Management Limited, ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. Aan het bedrijf is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, registratienummer 122194

Threadneedle Investment Services Limited, ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. Aan het bedrijf is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, registratienummer 190437

Threadneedle Portfolio Services AG, geregistreerd adres: Claridenstrasse 41, 8002 Zurich, Switzerland.
Threadneedle Management Luxembourg S.A., ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg) onder nummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.
Aan Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited is vergunning verleend door de Monetary Authority of Singapore (MAS) onder nummer CMS100182-3 en is gevestigd te 3 Killiney Road, #07-07 Winsland House 1, Singapore 239519. Deze website en de inhoud ervan zijn niet beoordeeld door de MAS.
Aan Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited is vergunning verleend door de Hongkongse Securities and Futures Commission (SFC), onder het Central Entity Number AQA779 en het is gevestigd te Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hongkong. Deze website en de inhoud ervan zijn niet beoordeeld door de Hongkongse SFC.
Aan Columbia Threadneedle Investments Japan Co., Ltd. is vergunning verleend door de Japan Financial Services Agency (FSA) en het Director-General of Kanto Local Finance Bureau (FIBO) onder nummer 3281 en het is gevestigd te Otemachi Financial City Grand Cube 18F, 1-9-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokio, Japan. Deze website en de inhoud ervan zijn niet beoordeeld door de Japanse FSA.
Australië – Columbia Threadneedle Investments biedt in Australië alleen financiële diensten aan ingezetenen die “wholesaleklanten” zijn in de zin van de Australia Corporations Act 2001 (Cth). Als u geen wholesaleklant bent en informatie wilt ontvangen over de fondsen van Columbia Threadneedle Investments, neem dan contact op met Perpetual Trust Services Limited.
Columbia Threadneedle EM Investments Australia Limited (ARBN: 651 237 044), Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited (ARBN 600 027 414) en Threadneedle International Limited (ARBN 133 982 055) zijn geregistreerde buitenlandse bedrijven in Australië. Met betrekking tot de financiële dienstverlening aan wholesaleklanten, zijn Pyrford International Limited, Threadneedle International Limited, Columbia Threadneedle EM Investments Australia Limited en Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited vrijgesteld van de vereiste te beschikken over een Australische vergunning voor financiële dienstverlening uit hoofde van de Corporations Act. Deze bedrijven zijn geregistreerd buiten Australië en zijn erkend door en staan onder toezicht van de wetten van hun land van registratie, die afwijken van de Australische wetgeving.
Beleggen houdt risico’s in. In het verleden behaalde resultaten moeten niet worden beschouwd als een indicatie voor toekomstig rendement. De waarde van beleggingen en eventuele inkomsten eruit kunnen zowel stijgen als dalen en beleggers krijgen hun inleg mogelijk niet volledig terug. Alvorens te beleggen, dienen beleggers zich nader te informeren door het prospectus of het aanbiedingsdocument te lezen, waarin o.a. de productkenmerken en risicofactoren staan beschreven. U dient uw beleggingsbeslissingen niet uitsluitend te baseren op informatie van deze website.

De merknaam “Columbia Threadneedle Investments” is eigendom van de uiteindelijke moedermaatschappij van Columbia Threadneedle, Ameriprise Financial, Inc.; er is een internationale registratie-aanvraag voor dienstverleningsmerken voor ingediend. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Ameriprise Financial, Inc. wordt er geen toestemming of licentie verleend voor het gebruik van dit merk of van andere merken die geregistreerd worden in het kader van dergelijke aanvragen. Alle aan deze website verbonden intellectuele en andere eigendomsrechten blijven eigendom van de Columbia Threadneedle-groep en de gebruikers van deze website kunnen zich geen enkel recht met betrekking tot deze eigendommen toe-eigenen.

Over deze site

Deze website wordt beheerd door Columbia Threadneedle. Zorg ervoor dat u, alvorens deze website te gebruiken, alle paragrafen met belangrijke informatie heeft gelezen en geaccepteerd. Als u deze website gebruikt, wordt u geacht de hieronder beschreven voorwaarden voor het gebruik ervan te hebben gelezen en geaccepteerd.

Niets op deze website, of op de website van geassocieerde ondernemingen, mag worden opgevat als een commercieel aanbod of een uitnodiging om een product te kopen indien dit illegaal zou zijn.

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij adviseren u onze Privacyverklaring en ons cookiebeleid te lezen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen.

Wij behouden ons het recht voor om deze Belangrijke Informatie op elk moment te wijzigen door een wijziging op deze website te plaatsen. Als deze informatie wordt gewijzigd, zult u de voorwaarden voor het gebruik ervan opnieuw moeten lezen en accepteren.
Deze informatie brengt geen contractuele of andersoortige rechten voort en heeft ook niet de intentie dit te doen, en legt geen verplichtingen aan ons op ten aanzien van of namens derden..
Deze website is niet bedoeld voor gebruik door personen uit de Verenigde Staten.
De op deze website beschreven producten zijn alleen in bepaalde rechtsgebieden geregistreerd. Alvorens te beleggen verzoeken wij u na te gaan of u daarvoor in aanmerking komt. De op deze website beschreven producten zijn meer in het bijzonder niet geregistreerd overeenkomstig de Amerikaanse Securities Act van 1933, worden niet aangeboden en mogen niet worden verkocht in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse burgers en ingezetenen, noch aan ieder ander persoon uit een rechtsgebied of een land waar het aanbieden of verkopen van dergelijke producten in strijd met de plaatselijke wet of regelgeving zou zijn.
Bepaalde informatie op columbiathreadneedle.com is onderhevig aan juridische beperkingen en mag alleen worden gebruikt door professionele of institutionele beleggers, journalisten, financieel adviseurs en dergelijke personen, en mag niet vanuit andere rechtsgebieden of door particuliere beleggers worden geraadpleegd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies opgelopen door beleggers die voor hun rechtsgebied of hun beleggerstype ongeschikte informatie op columbiathreadneedle.com hebben geraadpleegd.
De informatie van deze website mag niet worden gepubliceerd in rechtsgebieden waar dit bij wet verboden is en het gebruik ervan mag niet in strijd zijn met de lokale wet of regelgeving. Meer in het bijzonder mogen de op deze website vermelde producten en diensten niet worden aanbevolen in rechtsgebieden waarin dit niet is toegestaan. De hierin vermelde informatie mag evenmin worden verstrekt aan beleggers die niet in de op deze website vermelde producten mogen beleggen, noch aan beleggers die deze producten niet mogen distribueren, op de markt brengen of anderszins aanbieden (of materiaal of aanbiedingen ontvangen die hetzelfde beogen). Beleggers wordt verzocht alvorens te beleggen zich te informeren over de wettelijke vereisten en voorwaarden verbonden aan het verkrijgen, distribueren of verkopen van dergelijke producten.
Niemand mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming een link maken van zijn eigen website naar www.columbiathreadneedle.com.
Alle content van deze website met inbegrip van, maar niet uitsluitend, tekst, grafieken, links en geluid vallen onder het copyright van Columbia Threadneedle en mogen niet worden gekopieerd, gedownload, gedistribueerd of anderszins worden gepubliceerd zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming.
Alle informatie op deze site met betrekking tot belasting en fiscale behandeling dient niet als een persoonlijk advies of aanbeveling te worden beschouwd. De omvang van een belastingvoordeel hangt af van uw specifieke situatie en de fiscale regelgeving kan in de toekomst veranderen.

Disclaimer

De op deze website vermelde informatie is naar alle redelijkheid op vakkundige en zorgvuldige wijze samengesteld en bijgewerkt. Er wordt echter geen enkele garantie, direct of indirect, afgegeven omtrent de juistheid, betrouwbaarheid, actualiteit of volledigheid van de informatie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik, of misbruik, van de op deze website vermelde informatie. Hoewel we alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de website en uw persoonlijke gegevens te verzekeren, kunnen we vanwege de aard van het internet geen absolute garantie hiervoor afgeven. Zie het hoofdstuk over het privacybeleid van Columbia Threadneedle voor nadere informatie.
Communicatie per e-mail wordt niet gegarandeerd en is niet veilig. Wij garanderen niet dat wij alle door u via het internet verzonden e-mails zullen ontvangen, noch kunnen wij de privacy en/of veiligheid van e-mails of in e-mails vermelde gegevens verzekeren, met inbegrip van (maar niet uitsluitend) e-mails met vertrouwelijke informatie of aan ons gerichte instructies.
Communicatie per e-mail wordt niet gegarandeerd en is niet veilig. Wij garanderen niet dat wij alle door u via het internet verzonden e-mails zullen ontvangen, noch kunnen wij de privacy en/of veiligheid van e-mails of in e-mails vermelde gegevens verzekeren, met inbegrip van (maar niet uitsluitend) e-mails met vertrouwelijke informatie of aan ons gerichte instructies.
Hoewel we al het redelijke doen om de beschikbaarheid van deze website in stand te houden, kunnen wij dit niet garanderen. Deze website kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en we kunnen geen garantie afgeven omtrent de continuïteit van de op deze website verstrekte informatie.
Wij doen geen uitspraak over de juistheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van door derden verstrekte informatie of door derden aan deze site gelinkte informatie. Dergelijke informatie wordt door ons niet op doorlopende basis gecontroleerd of geactualiseerd en wij wijzen u erop dat elk gebruik ervan op eigen risico is. Bepaalde op deze website vermelde informatie kan door derden zijn samengesteld of verschaft en is mogelijk niet door ons gecontroleerd. Wij wijzen hierbij iedere vorm van aansprakelijkheid voortkomend uit voor deze website door derden samengestelde of verschafte informatie af en garanderen niet de juistheid, geschiktheid of volledigheid ervan.

Uw instemming met onze voorwaarden

Door deze website te gebruiken geeft u te kennen de Belangrijke Informatie te hebben gelezen en begrepen. Hierbij verklaart u Columbia Threadneedle te vrijwaren en in de toekomst volledig en afdoend gevrijwaard te houden van iedere vorm van actie, aansprakelijkheid, kosten, aanspraken, verliezen, schade, rechtszaken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet uitsluitend, juridische kosten, overige kosten en alle, op welke wijze dan ook ontstane uitgaven, welke volledig zullen worden vergoed) opgelopen door of gericht tegen Columbia Threadneedle, die op welke wijze dan ook zijn ontstaan of die in verband staan met het feit dat u de voorwaarden heeft genegeerd of niet in acht heeft genomen.

©COPYRIGHT Threadneedle Asset Management Holdings Limited 2024. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.