Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoordelijke werkgever

Wij streven ernaar een waardengestuurde organisatie te zijn die het beste talent aantrekt, ontwikkelt en behoudt.

We hebben een fiduciaire verantwoordelijkheid ten aanzien van onze cliënten, omdat we hun financiële tegoeden beheren. Ons engagement naar onze cliënten toe komt tot uiting in onze Waarden en in de Gedragscode die alle werknemers moeten ondertekenen. Hierbij erkennen ze hoe wij ons steeds moeten gedragen. We verwachten dat we zullen worden afgerekend op onze Waarden, die we hieronder oplijsten, en dit voor alles wat we doen.

People on a conference

Onze Waarden en Gedragscode

Aandacht voor cliënten

Wij denken strategisch en creatief. Dat bevordert innovatie, waardoor we onze cliënten en andere stakeholders zo goed mogelijk kunnen bijstaan.

Uitmuntendheid

Wij werken volgens de strengste normen om uitmuntende resultaten te bekomen, en om het risico voor onze stakeholders en het bedrijf te beheren.

Respect

We zijn ethisch, respectvol, gericht op samenwerking en inclusief. We ondersteunen onze gemeenschap.

Integriteit

We gaan actief op zoek naar mogelijkheden om ons te verbeteren, en willen het vertrouwen van onze stakeholders verdienen en behouden.

Onze Algemene Gedragscode behelst de inachtneming van de volgende normen:

 1. Zorgen voor een uitmuntende ervaring door de verwachtingen te overtreffen:
 • In het hele bedrijf stimuleren wij een klantgerichte cultuur.
 • We luisteren naar onze cliënten en helpen ze.
 • We weten dat het beheren van het vermogen van onze cliënten een voorrecht is.
The man is talking to his colleagues in the office

Werken bij Columbia Threadneedle Investments

 1.  
 2. We willen voor onze cliënten kwaliteitsvolle resultaten bekomen:
 • We willen een uitmuntende dienstverlening bieden aan onze cliënten door samen te werken met anderen en door de bijdragen te maximaliseren.
 • We willen professionele relaties opbouwen om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen.
 • Alles wat we doen, doen we voor onze cliënten.
 1.  
 2.  
 3. We bieden een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze cliënten door het risico op bedrijfsniveau te beheren:
 • We houden te allen tijde rekening met de belangen van de klant.
 • We erkennen dat iedereen zorg moet dragen voor risicobeheer.
 • We gaan actief conflicten beheren door op zoek te gaan naar de beste oplossing, en door efficiënt samen te werken in het belang van onze cliënten. De prestaties van elke werknemer worden geëvalueerd op basis van onze Waarden van Klantgerichtheid, Uitmuntendheid, Integriteit en Respect. Deze Waarden komen tot uiting in evaluaties en persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Er is een uitdrukkelijk verband met onze jaarlijkse verloningscyclus. Dat zorgt ervoor dat we niet enkel worden beloond voor wat we doen, maar ook voor hoe we het doen.

De prestaties van elke werknemer worden getoetst aan onze waarden van cliëntgerichtheid, uitmuntendheid, integriteit en respect, waarden die ook voorkomen in de beoordeling en de plannen voor persoonlijke ontwikkeling, en uitdrukkelijk zijn opgenomen in onze jaarlijkse procedure voor de beloning van inzet. Dit zorgt ervoor dat we niet alleen worden beloond voor wat we doen, maar ook voor hoe we het doen.

Zorgen voor een diverse en inclusieve cultuur

In de EMEA-landen boekten we flink vooruitgang bij het verbeteren van diversiteit en inclusie in het algemeen en gendergelijkheid in het bijzonder. We weten dat er in de financiële dienstensector werk aan de winkel is en we zijn vastbesloten om duurzame veranderingen te bewerkstelligen.

Onze Diversity and Inclusion Group bestaat al sinds 2013. De Groep, die ressorteert onder de CEO en het regionale Executive Committee, promoot de beste praktijk om te komen tot een bedrijfscultuur die een afspiegeling vormt van de diversiteit van onze cliënten en medewerkers. In de afgelopen vijf jaar heeft de Groep met succes veranderingen teweeggebracht, en de volgende initiatieven zijn nu opgenomen in onze activiteiten:

 • Opleiding en bijscholing, inclusief scholing in onbewuste vooringenomenheid voor alle managers die personeel werven
 • Aanstellingsrichtlijnen om ervoor te zorgen dat zowel mannen als vrouwen op de kandidatenlijsten vertegenwoordigd zijn en om meer gekwalificeerde vrouwen naar de interviewfase te brengen
 • Bij aanstellingen in hoge functies moet ten minste één vrouw deel uitmaken van het sollicitatiepanel
 • Over alle aanwervingen, per geslacht, wordt elk kwartaal verslag uitgebracht bij het regionale Executive Committee
 • Beter flexibel werken, beter moederschaps- en vaderschapsbeleid
 • Actieve bevordering van gedeeld ouderschapsverlof, waarbij mannelijke werknemers worden aangemoedigd om van de gelegenheid gebruik te maken
 • Flexibele werkregelingen, bijvoorbeeld ‘best practices’-richtlijnen voor thuiswerken
 • De mogelijkheid om extra vakantiedagen te kopen, ter ondersteuning van flexibeler werken
 • Mentorschap ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling voor meer medewerkers in de laagste en middelste echelons
 • Steun voor en deelname aan programma’s voor werkhervatters in de gehele sector
 • Regelmatige personeelsevenementen met interne en externe sprekers om succesvolle rolmodellen voor diversiteit onder de aandacht te brengen.

Genderevenwicht: Ons plan om tot 50/50 te komen

Columbia Threadneedle ondertekende in maart 2016 het Women in Finance Charter (WIFC). Het werd zo een stichtend lid en was de eerste vermogensbeheerder die het Charter ondertekend heeft. Sindsdien hebben we gewerkt aan verschillende initiatieven die het genderevenwicht in onze EMEA-activiteiten bevorderen. We gaan actief initiatieven evalueren die genderevenwicht willen bekomen. We brengen regelmatig verslag uit aan het senior management om ervoor te zorgen dat we vooruitgang boeken. We hebben een sterk plan om gendergelijkheid te stimuleren, dat gebaseerd is op vier strategische pijlers die deel uitmaken van onze ruimere diversiteits- en inclusieplan:

 • We willen de inclusieve leiderschapsvaardigheden van werknemers aanscherpen via opleidingen en bewustzijn.
 • We willen ervoor zorgen dat we meer vrouwelijke managers aan boord krijgen, door voortdurend in te zetten op ontwikkeling en engagement.
 • We behouden de focus op de aanwerving van vrouwelijke talenten.
 • We willen gebruik maken van partnerships met gemeenschappen en een beroep doen op interne en externe stakeholders.

Onze belangrijkste genderstatistieken worden voorgesteld in onze KPI table en onze jaarlijkse WIFC rapporten en de volledige rapporten over genderloonkloof vindt u terug in de linker kolom.

Slim Werken

Slim Werken is voor ons de manier om flexibel te werken in EMEA. Het is immers bewezen dat flexibel werken het welzijn en welbevinden bevordert, de productiviteit verbetert en zorgt voor meer jobtevredenheid en dat werknemers zo langer bij het bedrijf blijven. Slim Werken omvat alle soorten werkregelingen die enige flexibiliteit bieden over de werkduur, de plaats en de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. Flexibel werken kan verschillende vormen aannemen. Dat kan gaan van een formele contractuele flexibele werkregeling tot informele, weinig frequente werkregelingen.

Dankzij Slim Werken kan een persoon een hobby of een vrijetijdsbesteding uitoefenen, de kinderen naar school of de opvang brengen, voor oudere gezinsleden zorgen of eenvoudig het evenwicht tussen werk en privé anders beleven. We geloven dat werknemers die slim kunnen werken minder stress zullen ervaren, zich meer gewaardeerd zullen voelen door het bedrijf en daarom langer bij het bedrijf zullen blijven, en bij ons hun carrière op lange termijn zullen plannen.

Black Employee Network

In 2019 werd ons Black Employee Network (BEN) opgestart. BEN EMEA is een community met Zwarte professionals. Die bieden de leden de nodige middelen en handvatten om hun persoonlijke en professionele groei te stimuleren, en dragen ondertussen bij tot ons algemene succes. BEN is een open en inclusief netwerk, en zijn impact en succes hangt af van de ondersteuning en de betrokkenheid van alle werknemers. BEN richt zich vooral op vier pijlers. De initiatieven en events zijn gericht op:

 • Betrokkenheid van werknemers en professionele ontwikkeling – het aanscherpen van zakelijke, leidinggevende en networkingvaardigheden.
 • Zakelijke ondersteuning – meer ondersteuning bieden aan en bewustzijn creëren bij zakelijke initiatieven in de regio.
 • Betrokkenheid bij de gemeenschap – het ondersteunen en ontwikkelen van partnerships die de Zwarte gemeenschap ondersteunen.
 • Cultureel bewustzijn – ervoor zorgen dat de leden van het netwerk en de werknemers een community vormen, en ervoor zorgen dat er in het Verenigd Koninkrijk meer bewustzijn ontstaat over de Zwarte cultuur.

Betrokkenheid en ontwikkeling van talent

Vermogensbeheer draait rond mensen. We zijn ons ervan bewust dat ons succes mede te danken is aan onze getalenteerde mensen, die uiteenlopende en aanvullende vaardigheden en kennis meebrengen. Ze werken samen om de beste ideeën en kansen voor onze cliënten te identificeren. Door een inclusieve omgeving te creëren die waarde hecht aan frisse ideeën van mensen met een uiteenlopende achtergrond, iedereen input te laten geven en in team te laten werken, zetten wij de verschillende vaardigheden en visies van onze mensen optimaal in, om zo de beste beleggingsideeën en zakelijke resultaten neer te zetten. We willen personen ondersteunen die een pauze inlassen in hun carrière, en in verschillende functies willen terugkeren naar de werkvloer.

Verschillende functies willen terugkeren naar de werkvloer. We ondersteunen onze werknemers met permanente opleidingsmogelijkheden, zowel voor hun specifieke functie als op andere vlakken, via onze ontwikkelingsprogramma’s voor talent. Onze Talent Advisory Group omvat senior managers uit het hele bedrijf, en zorgt voor de carrièreontwikkeling van onze werknemers. Het zorgt ervoor dat ze de nodige opleiding, kansen en tools krijgen en binnen de juiste cultuur kunnen uitblinken. We hebben een cultuur gecreëerd waarin ideeën worden uitgewisseld, waarin wordt samengewerkt en gedebatteerd. Dat zijn belangrijke onderdelen van ons zeer succesvol beleggingsproces en ons zakelijk succes. Dat wordt onderbouwd door onze waarden: Klantgerichtheid, Uitmuntendheid, Integriteit en Respect. We willen het beste resultaat bekomen voor onze stakeholders, en in onze meest recente werknemerstevredenheidsenquête zei 89%: ‘In mijn departement willen wij de verwachtingen van onze cliënt/zakenpartner overtreffen’.

Gezondheid en welzijn

Wij zetten ons in om de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers te verbeteren, met inbegrip van hun lichamelijk en geestelijk welbevinden. Naast een regelmatig medisch onderzoek en een specifiek programma voor bijstand aan werknemers, omvatten de initiatieven onder meer:

 • Verplichte gezondheids- en veiligheidsopleiding, met de nadruk op gezondheid en veiligheid op het werk en op maatregelen die werknemers kunnen nemen om overmatige stress en andere veelvoorkomende psychische problemen te voorkomen
 • Wekelijkse mindfulness- en meditatiesessies waaraan alle medewerkers kunnen deelnemen
 • Lunchtime workshops om de ondersteuning op medisch gebied en inzake welbevinden, die in onze secundaire arbeidsvoorwaarden wordt aangeboden, te promoten.
 • Lunch- en leersessies waarin het belang van psychische gezondheid in het gezin wordt benadrukt en instrumenten worden aangereikt die ouders kunnen gebruiken om kinderen in moeilijke situaties te helpen

Vrijwilligerswerk van personeelsleden

Over de hele wereld stoppen werknemers van Ameriprise Financial, waaronder Columbia Threadneedle, hun tijd en talent in vrijwilligerswerk. In EMEA mogen werknemers minstens één dag aan vrijwilligerswerk doen. Daarbij wordt een heel programma activiteiten voorzien. We gaan op zoek naar opportuniteiten waarbij het talent en de professionele ervaring van ons mensen een meerwaarde is. Dat gebeurt via projecten die gebaseerd zijn op vaardigheden en andere vrijwilligersprojecten. Werknemers hebben dan de gelegenheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en om te netwerken in het bedrijf. Teams kunnen dan gemakkelijker samenwerken tussen verschillende departementen.

In 2019 deden meer dan 300 werknemers van Columbia Threadneedle aan vrijwilligerswerk. Ze werkten met een ruime waaier aan liefdadigheidsinstellingen en gemeenschapsorganisaties:

 • Het bereiden van warme maaltijden door daklozen met Ace of Clubs.
 • Het planten van meer dan 400 bomen in Londen met Trees for Cities.
 • Leuke dagen vol activiteiten organiseren met Manorfield Primary School. Zo leert men over teamwerk en expertise.
 • Het organiseren van sportdagen voor tieners met Access Sport, waaronder BMX-fietsen en hockeywedstrijden in het Olympisch Park.
 • Meer dan 250 jongeren onder 11 jaar geleerd hoe ze kunnen programmeren met het Institute of Imagination.
 • Broodnodig onderhoud van de tuin gedaan voor Thrive and Stepney City Farm

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk verwijzen we naar de Columbia Threadneedle Foundation.